Kakovost

Merilo uspešnosti je konkurenčnost na trgu, od tod je nujna primerjava z najboljšimi v naši panogi. Na poti k odličnosti smo privzeli dolgoročno usmeritev vodenja sistema kakovosti.

Tako smo v začetku leta 2004 uvedli sistem vodenja kakovosti. Podjetje BUREAU VERITAS, podružnica Ljubljana, nam je marca 2004 podelilo certifikat, s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve po standardu ISO 9001:2008.


V želji po preseganju zahtev kakovosti trga smo z načrti že usmerjeni v prihodnost. Želimo ohrananjati doseženo, upoštevati in se prilagajati novim zahtevam kakovosti ter stopiti še korak naprej v smeri zavedanja okoljskega vidika poslovanja oziroma pridobitve certifikata standarda ISO 14001.